O paliativní medicíně


Paliativní medicína: dobrý život se závažným onemocněním

Do života většiny z nás vstupuje dříve či později závažná nemoc. Často taková nemoc omezí naše možnosti, vždy ale otevře řadu otázek, které se dotýkají nás samotných i našich blízkých. A to je moment, kdy přichází na pomoc paliativní péče.

Jde o specializovanou multidisciplinární zdravotnickou péči o osoby se závažným onemocněním, jež se zaměřuje na poskytnutí úlevy od symptomů a stresu, které závažná onemocnění provázejí. Cílem je zlepšit kvalitu života pacienta i jeho rodiny.

Paliativní péče poskytuje podporu, kterou člověk se závažným onemocněním potřebuje. Věnuje se projevům onemocnění, ne jen léčbě nemocného orgánu. Pomáhá vyrovnat se s novou životní situací, podporuje pečující a blízké osoby. Ulehčuje orientaci v možnostech podpory systému sociálního i zdravotního. Napomáhá nalézt a formulovat hodnoty a preference každého jednotlivce tak, aby léčba byla v souladu s jeho zájmy. Paliativní péče je určena všem pacientům bez ohledu na jejich věk nebo fázi závažného onemocnění. Pacienti se závažným onemocněním mají prospěch z paliativního přístupu v kterékoliv fázi onemocnění. Řada studií prokázala, že časná integrace paliativního přístupu do léčby pacienta přináší zlepšení kontroly symptomů, kvality života a spokojenosti pacientů.

Fotografie: Milan Jaroš

Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú. je partnerem Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze.

Paliativní tým funguje ve VFN od roku 2017, v roce 2019 se stal v rámci 5. ročníku programu Spolu až do konce jediným Centrem excelence pro nemocniční paliativní péči v České republice. O dva roky později byla s podporou  vedení Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK založena samostatná Klinika paliativní medicíny, první pracoviště svého druhu v ČR.

Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a České společnosti paliativní medicíny se tým zasadil o vytvoření prostředí a programu pro zvýšení dostupnosti paliativní péče v nemocnicích akutní, následné dlouhodobé péče včetně ověření metodik a Standardů zveřejněných ve Věstníku ministerstva.

Bližší informace a kontakty naleznete na webu kliniky.

Fotografie: Milan Jaroš

Poskytovatelé paliativní péče

Specializovaná paliativní může být poskytována v nemocnicích i ambulantně, ale i v domácím prostředí nebo v sociálních zařízeních. Specializovaná paliativní péče není určena pouze zařízením hospicového typu, naopak se v posledních několika letech daří integrovat paliativní péči do nemocnic v České republice. A to jak terminální péči, jak ji široká veřejnost zná, tak i časnou paliativní péči, která si klade za cíl zejména pomoci pacientům zorientovat se v onemocnění a v tom, co se dále může odehrávat nejen ve smyslu lékařské péče.

Nemocní i jejich blízcí zažívají v péči paliativních týmů respekt k vlastním hodnotám a přáním, jistotu, že nezůstanou bez pomoci a že se o jejich potřeby postarají erudování profesionálové – jak v situaci potřeb tělesných, tak i psychických, spirituálních nebo sociálních. Konziliární týmy paliativní péče v nemocnicích se staly nositeli skutečné mezioborové spolupráce a jejich role je velmi dobře hodnocena jak pacienty a jejich rodinami, tak lékaři a dalšími zdravotníky v nemocnicích.

Zeptejte se na možnosti paliativní péče v nemocnicích ve Vašem regionu. Pro snadnější hledání možností návazné, mimonemocniční, péče ve Vašem regionu tak, aby péče mohla pokračovat tam, kde jste Vy doma, Vám doporučujeme webové stránky Cesty domů, kde je přehledná aktualizovaná mapa poskytovatelů paliativních služeb. Najdete ji na tomto odkazu.

Další informace můžete najít na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (sekce Podpora paliativní péče) a na webech poskytovatelů paliativních služeb v České republice, jimiž jsou například Cesta domůAsociace poskytovatelů hospicové paliativní péčeCharita České republikyAsociace domácí péče ČRFórum mobilních hospiců.

Paliativní péče je založena i na podpoře pacientů a jejich blízkých, stejný cíl mají i různé pacientské organizace, jejichž databázi naleznete na Portále pro pacienty a pacientské organizace (MZČR).