Kurzy a vzdělávání

Pravidelně vypisujeme termíny kurzů pro odbornou veřejnost, nabízíme také kurzy na míru pro vaše zařízení a mentoring při zavádění paliativních týmů. Informujeme o vzdělávacích akcích z prostředí paliativní péče.

Naše kurzy


Konference, semináře, stáže a stipendia


Ostatní


Časopis Paliativní medicína 3/2023

Participační právo a komunikace


  • Rozhovor s JUDr. Jaromírem Jirsou, soudcem Ústavního soudu: Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit
  • Proč nemusí platit očekávání „když pacient přežije péči na JIP, pak už bude dobře“
  • Kompetence paliativní sestry (nejen) v komunikaci
  • Ergoterapie v paliativní péči
  • Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS – náměty k zamyšlení
  • Fenomény blízké smrti – vymezení pojmů, přehled literatury a zkušenosti z domácího hospice

Archiv