Kurzy a vzdělávání

Pravidelně vypisujeme termíny kurzů pro odbornou veřejnost, nabízíme také kurzy na míru pro vaše zařízení a mentoring při zavádění paliativních týmů. Informujeme o vzdělávacích akcích z prostředí paliativní péče.

Naše kurzy


Konference, semináře, stáže a stipendia


Ostatní


Časopis Paliativní medicína 1/2023

Etické, právní i spirituální aspekty péče


  • Preference nezletilého pacienta při poskytování zdravotních služeb
  • Zpráva o strategickém plánování výboru ČSPM
  • Víra v posmrtnou existenci: mezi spirituálním bypassem, copingem a rozvojem v procesu truchlení
  • Spiritualita a spirituální péče v paliativní péči v pojetí německých odborných medicínských společností
  • Seznámení s Asociací nemocničních kaplanů
  • A další

Archiv