Kurzy a vzdělávání

Pravidelně vypisujeme termíny kurzů pro odbornou veřejnost, nabízíme také kurzy na míru pro vaše zařízení a mentoring při zavádění paliativních týmů. Informujeme o vzdělávacích akcích z prostředí paliativní péče.

Naše kurzy


Konference, semináře, stáže a stipendia


Ostatní


Časopis Paliativní medicína 4/2023

Rozvoj i implementace paliativní péče


  • Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení
  • Problematika poskytování dětské paliativní péče rodinám přesídleným z území zasažených válečným konfliktem
  • Podpora rozvoje péče v závěru života v ordinaci všeobecného praktického lékaře
  • Atemterapia: Neverbálny rozhovor medzi mnou a pacientom
  • Implementace paliativní péče do Fakultní Thomayerovy nemocnice
  • Rozhovory s laureátkami cen České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 2023

Archiv