Kurzy a vzdělávání

Pravidelně vypisujeme termíny kurzů pro odbornou veřejnost, nabízíme také kurzy na míru pro vaše zařízení a mentoring při zavádění paliativních týmů. Informujeme o vzdělávacích akcích z prostředí paliativní péče.

Naše kurzy


Konference, semináře, stáže a stipendia


Ostatní


Časopis Paliativní medicína 2/2024

Dětská i perinatální paliativní péče, existenciální úzkost studentů, potřeby pozůstalých a další témata


  • Přístupy a výzvy v dětské paliativní péči na základě publikovaných standardů – rozhovor s MUDr. René Hrdličkou, místopředsedou České pediatrické společnosti ČLS JEP
  • Zvyšování empatie zdravotnického systému k pacientům s pokročilým onemocněním jater: deset nejdůležitějších zkušeností v paliativní péči v hepatologii
  • Pomáhajícími profesionály vnímané potřeby pozůstalých při využívání služby časné intervence: pilotní případová studie vybrané organizace
  • Etika a právo v péči o rodiny po ztrátě dítěte: perinatální ztráta a perinatální paliativní péče – recenze knihy

Archiv