Kroky k řešení etických dilemat v paliativní péči

Kroky k řešení etických dilemat v paliativní péči

Kurz na míru pro zařízení

Místo konání na domluvě


Při poskytování zdravotní a podpůrné péče je snadné dostat se do situace, kdy vznikne nejistota, jak dobře postupovat. Co je dobré, je otázka etické povahy. Nástroje lékařské etiky pomáhají hledat eticky přijatelné postupy, právní normy i medicínská doporučení pak poskytují rámec, ve kterém se etická přijatelnost hledá. Kurz Kroky k řešení etických dilemat provází rozlišováním etických, medicínských, právních a komunikačních dilemat a nabízí základní orientaci a praktické postupy pro jejich řešení.

Mezi hlavní témata kurzu patří:

  • Efektivní identifikace etického problému
  • Analýza etického problému
  • Řešení etického problému
  • Odlišení etické roviny od medicínské, komunikační a právní

Součástí kurzu je představení kazuistik v rámci, kterých je nabízen návod, jak vést etickou reflexi řešených situací a nacházet eticky přijatelné postupy při péči a rozhodování v závěru života. Podklady ze současné národní i mezinárodní legislativy.

Kurz je určen pro lékaře a zdravotníky a je připravován a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy.

Kredity pro lékaře: 6

Akreditace: Česká lékařská komora

Garance: Česká asociace sester (pro sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky)

Místo: ve Vašem zařízení či v budově Fakultní polikliniky VFN, Karlovo náměstí 32, Praha, budova C1 (A), 5. patro, učebna Kliniky paliativní medicíny

Termín konání: dle dohody

Časová náročnost: 8 hodin

Cena: 50 000 Kč bez DPH

Maximální počet účastníků: 24

Kurz vede


Řekli o kurzech

Kurz mě oslovil natolik, že komunikaci v paliativní medicíny si zvolím jako téma diplomové práce. Děkuji za dokonalou autentičnost při předvádění modelových situací komunikace. Děkuji za inspiraci.

Účastnice kurzu

Děkuji za báječnou inspiraci, za spoustu skvělých rád, byl to nepromarněný čas. Určitě využijí ve své práci zdravotní sestry v komunikaci s pacienty. Návod jak lépe s nimi komunikovat. Díky moc.

Účastnice kurzu

Super přehledné podání schématu a rozsahu paliativní péče. Díky.

Účastník kurzu

Poptávkový formulář

    Z kurzů a vzdělávání