JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Barbora Steinlauf je advokátkou specializující se na zdravotnické právo se zvláštním zájmem o právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a smrtí. O těchto otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Spolupracuje s mobilními a lůžkovými hospici, nemocničními paliativními týmy a odbornými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, které se věnují problematice péče v závěru života. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxiPrůvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách.

V současnosti vede tyto kurzy


Ostatní lektoři