O nás


Historie organizace

Centrum pro rozvoj paliativní péče vzniklo v roce 2018 jako organizace, jejímž cílem bylo podporovat rozvoj činnosti klinického pracoviště ve VFN v Praze, tedy Centra podpůrné a paliativní péče, a obecně rozvoj paliativní medicíny jako medicínského oboru v českých nemocnicích. V úvodním období své existence se věnovalo osvětové činnosti jak směrem k odborné, tak laické veřejnosti. Po vzniku Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v roce 2021 se Centrum zaměřuje zejména na edukační aktivity, podporu rozvoje dalších klinických pracovišť v ČR a na partnerství s ČSPM při vydávání odborného periodika Paliativní medicína.

Hlavní činnosti organizace

Edukační aktivity Centra se zaměřují zejména na vzdělávání specialistů v oboru paliativní medicína, a to ve všech jeho profesních skupinách. Hlavními tématy jsou komunikační dovednosti, etický a právní kontext péče o pacienty s pokročilým závažným onemocněním a paliativní péče v nemocnicích. Centrum ve spolupráci s ČSPM vydává časopis Paliativní medicína. Toto první české odborné periodikum v oboru paliativní medicína vydává Centrum od roku 2021. Časopis reflektuje multidisciplinární přístup v paliativní péči a je koncipován tak, aby byl přínosem jak pro ty, kteří pracují v klinické praxi, tak pro ty, kteří studují nebo se věnují výuce a výzkumu.

Lektoři kurzů

Kontakty a základní údaje

Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú.
Sídlo: Trojická 1910/7, Praha 2, 128 00
IČO: 07324901
Právní forma: zapsaný ústav
Spisová značka: 720 U vedená u Městského soudu v Praze
E-mail: paliativni.pece@gmail.com
Datová schránka: 8chvhue

Centrum pro rozvoj paliativní péče, z.ú bylo založeno v roce 2018 za účelem podpory a poskytování odborných služeb zacílených na rozvoj paliativní péče v České republice, podporu rozvoje Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha, potažmo Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze, a edukační aktivity v odborném i laickém prostředí.

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem CRP, z.ú. je Správní rada, složená z minimálně 3 členů s pětiletým funkčním obdobím. Správní rada mimo jiné volí a odvolává ředitele, schvaluje rozpočet, řádnou účetní závěrku a výroční zprávu Ústavu.

MUDr. Iva Macová

Ředitelka

Členové správní rady

  • MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
  • Mgr. Pavla Kopečková Přikrylová
  • MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

Výroční zprávy

Zakladatelské listiny


Finanční podpora časopisu v roce 2023