Učíme jednodušší a efektivnější komunikaci s pacienty a jejich blízkými o závažných tématech

Učíme experty nejnovější přístupy v paliativní péči

Pomáháme vytvářet paliativní týmy v nemocnicích

Vydáváme odborný časopis Paliativní medicína

Aktuálně


Časopis Paliativní medicína 1/2023

Etické, právní i spirituální aspekty péče


  • Preference nezletilého pacienta při poskytování zdravotních služeb
  • Zpráva o strategickém plánování výboru ČSPM
  • Víra v posmrtnou existenci: mezi spirituálním bypassem, copingem a rozvojem v procesu truchlení
  • Spiritualita a spirituální péče v paliativní péči v pojetí německých odborných medicínských společností
  • Seznámení s Asociací nemocničních kaplanů
  • A další

Řekli o nás

Děkuji za praktická schémata a body, kterých se můžu držet v těžkých rozhovorech. Z kurzu si odnáším mnoho praktických a opravdu vhodných a milých vět, které mi pomůžou a určitě někdy využijí.

Účastnice kurzu

Kurz byl veden mně zajímavým způsobem. Je to pohled z jiného úhlu než byly předchozí kurzy, které jsem absolvovala.

Účastnice kurzu

Dobře vedený rozhovor dovede pacienta k uvědomění, co mu je a co chce, aby bylo dál.

Účastnice kurzu