Učíme jednodušší a efektivnější komunikaci s pacienty a jejich blízkými o závažných tématech

Učíme experty nejnovější přístupy v paliativní péči

Pomáháme vytvářet paliativní týmy v nemocnicích

Vydáváme odborný časopis Paliativní medicína

Aktuálně


Časopis Paliativní medicína 4/2023

Rozvoj i implementace paliativní péče


  • Spolupráce hemato-onkologa s paliatrem: kazuistické sdělení
  • Problematika poskytování dětské paliativní péče rodinám přesídleným z území zasažených válečným konfliktem
  • Podpora rozvoje péče v závěru života v ordinaci všeobecného praktického lékaře
  • Atemterapia: Neverbálny rozhovor medzi mnou a pacientom
  • Implementace paliativní péče do Fakultní Thomayerovy nemocnice
  • Rozhovory s laureátkami cen České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP 2023

Řekli o nás

Děkuji za praktická schémata a body, kterých se můžu držet v těžkých rozhovorech. Z kurzu si odnáším mnoho praktických a opravdu vhodných a milých vět, které mi pomůžou a určitě někdy využijí.

Účastnice kurzu

Kurz byl veden mně zajímavým způsobem. Je to pohled z jiného úhlu než byly předchozí kurzy, které jsem absolvovala.

Účastnice kurzu

Dobře vedený rozhovor dovede pacienta k uvědomění, co mu je a co chce, aby bylo dál.

Účastnice kurzu

Centru pro rozvoj paliativní péče patří velký dík za jejich činnost. Spolupráce s pracovníky Centra je vždy naprosto perfektní a jsem velmi ráda, že mohu společně s nimi lektorovat kurzy pro zvyšování morální a právní kompetence personálu v nemocnicích

Lektorka kurzu