Učíme jednodušší a efektivnější komunikaci s pacienty a jejich blízkými o závažných tématech

Učíme experty nejnovější přístupy v paliativní péči

Pomáháme vytvářet paliativní týmy v nemocnicích

Vydáváme odborný časopis Paliativní medicína

Aktuálně


Časopis Paliativní medicína 3/2023

Participační právo a komunikace


  • Rozhovor s JUDr. Jaromírem Jirsou, soudcem Ústavního soudu: Smrt nesmí být tabu a s pacienty se musí mluvit
  • Proč nemusí platit očekávání „když pacient přežije péči na JIP, pak už bude dobře“
  • Kompetence paliativní sestry (nejen) v komunikaci
  • Ergoterapie v paliativní péči
  • Mezinárodní standardy dětské paliativní péče GO-PPaCS – náměty k zamyšlení
  • Fenomény blízké smrti – vymezení pojmů, přehled literatury a zkušenosti z domácího hospice

Řekli o nás

Děkuji za praktická schémata a body, kterých se můžu držet v těžkých rozhovorech. Z kurzu si odnáším mnoho praktických a opravdu vhodných a milých vět, které mi pomůžou a určitě někdy využijí.

Účastnice kurzu

Kurz byl veden mně zajímavým způsobem. Je to pohled z jiného úhlu než byly předchozí kurzy, které jsem absolvovala.

Účastnice kurzu

Dobře vedený rozhovor dovede pacienta k uvědomění, co mu je a co chce, aby bylo dál.

Účastnice kurzu