Učíme jednodušší a efektivnější komunikaci s pacienty a jejich blízkými o závažných tématech

Učíme experty nejnovější přístupy v paliativní péči

Pomáháme vytvářet paliativní týmy v nemocnicích

Vydáváme odborný časopis Paliativní medicína

Aktuálně


Časopis Paliativní medicína 2/2024

Dětská i perinatální paliativní péče, existenciální úzkost studentů, potřeby pozůstalých a další témata


  • Přístupy a výzvy v dětské paliativní péči na základě publikovaných standardů – rozhovor s MUDr. René Hrdličkou, místopředsedou České pediatrické společnosti ČLS JEP
  • Zvyšování empatie zdravotnického systému k pacientům s pokročilým onemocněním jater: deset nejdůležitějších zkušeností v paliativní péči v hepatologii
  • Pomáhajícími profesionály vnímané potřeby pozůstalých při využívání služby časné intervence: pilotní případová studie vybrané organizace
  • Etika a právo v péči o rodiny po ztrátě dítěte: perinatální ztráta a perinatální paliativní péče – recenze knihy

Řekli o nás

Děkuji za praktická schémata a body, kterých se můžu držet v těžkých rozhovorech. Z kurzu si odnáším mnoho praktických a opravdu vhodných a milých vět, které mi pomůžou a určitě někdy využijí.

Účastnice kurzu

Kurz byl veden mně zajímavým způsobem. Je to pohled z jiného úhlu než byly předchozí kurzy, které jsem absolvovala.

Účastnice kurzu

Dobře vedený rozhovor dovede pacienta k uvědomění, co mu je a co chce, aby bylo dál.

Účastnice kurzu

Centru pro rozvoj paliativní péče patří velký dík za jejich činnost. Spolupráce s pracovníky Centra je vždy naprosto perfektní a jsem velmi ráda, že mohu společně s nimi lektorovat kurzy pro zvyšování morální a právní kompetence personálu v nemocnicích

Lektorka kurzu