V. kongres kazuistik v paliativní medicíně

V. kongres kazuistik v paliativní medicíně

Novoměstská radnice v Praze

10. 4. 2024

Vážené kolegyně a kolegové, 

s radostí Vás zveme na V. ročník kongresu kazuistik v paliativní medicíně, prestižní akci určenou pro odborníky v oblasti paliativní péče, lékaře, zdravotní sestry, psychology a další zdravotnické pracovníky, který pořádá Klinika paliativní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze na Novoměstské radnici 10. dubna 2024.  

Tento ročník se zaměřuje na sdílení nejnovějších poznatků, praktických zkušeností a inovativních přístupů v paliativní péči. Kongres nabídne opět sérii inspirujících kazuistik prezentovaných předními experty v oboru, kteří se podělí o své znalosti a zkušenosti. Účastníci budou mít příležitost zapojit se do diskusí o nejnovějších trendech v dětské paliativní péči, vrátíme se k tématu „DNR“, ke kterému vydal Ústavní soud ČR Nález, ale budeme se věnovat i aspektům psychologické péče.  

Přidejte se k nám na tomto významném setkání odborníků! Těšíme se na vaši účast a společnou diskusi nad kazuistikami! 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a bude ohodnocena kredity ČLK a je pořádána MH Consulting s.r.o. Počet kreditů: 6. 

Těšíme se na shledání s Vámi!

Z kurzů a vzdělávání