Kroky k dobré komunikaci (practice)

Kroky k dobré komunikaci (practice)

Vypsaný kurz


Vedení složitých rozhovorů, sdělování závažných informací, podpora pacientů i jejich rodin ve složitých emočních situacích vyžaduje od pečujících profesionálů dobrou znalost komunikačních nástrojů a také dovednost a zručnost v jejích používání. 

Kurz Kroky k dobré komunikaci PRACTICE navazuje na úvodní komunikační kurz BASIC. Nabízí možnost facilitovaného nácviku vedení rozhovorů s podporou zkušených lektorů, cílí na praktické procvičování typizovaných rozhovorů a práci s emocemi. 

Kurz reflektuje současnou odbornou literaturu i didaktické postupy, jeho hlavní součástí je trénování rozhovorů v malých skupinách. 

Kurz je určen pro lékaře, zdravotní sestry, mediky, sociální pracovníky, psychiatry, psychology, psychoterapeuty, kaplany a další zdravotnické nebo pomáhající profese 

Kredity pro lékaře: 6

Akreditace: Česká lékařská komora,

Garance: Česká asociace sester (pro sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky)

Místo: Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha, budova C1 (A), 5. patro, učebna Kliniky paliativní medicíny.

Termín konání: není stanoven

Časová náročnost: 8 hodin

Cena: 3400 Kč včetně DPH, medici 1. LF UK a zaměstnanci VFN v Praze se slevou 50%

Počet míst: 24

Kurz vede


Řekli o kurzech

Kurz mě oslovil natolik, že komunikaci v paliativní medicíny si zvolím jako téma diplomové práce. Děkuji za dokonalou autentičnost při předvádění modelových situací komunikace. Děkuji za inspiraci.

Účastnice kurzu

Děkuji za báječnou inspiraci, za spoustu skvělých rád, byl to nepromarněný čas. Určitě využijí ve své práci zdravotní sestry v komunikaci s pacienty. Návod jak lépe s nimi komunikovat. Díky moc.

Účastnice kurzu

Super přehledné podání schématu a rozsahu paliativní péče. Díky.

Účastník kurzu

Registrační formulář

    Z kurzů a vzdělávání