Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Vypsaný kurz


Konflikt, agresivní pacient, rodinný příslušník s psychiatrickým onemocněním nebo třeba děti v rodině umírajícího nepatří v komunikaci mezi každodenní záležitosti. Nejen proto jsou to situace obtížně řešitelné. Kurz Kroky k dobré komunikaci ADVANCED navazuje na Kroky k dobré komunikaci Basic. Věnuje se opakování základních komunikačních dovedností, ale hlavním tématem je vedení obtížného rozhovoru pomocí kazuistik z praxe a práce ve skupinách. Pod vedením zkušených lektorů si mohou účastníci prakticky vyzkoušet náročnější rozhovory a inspirovat se od kolegů. Náplň kurzu může být individuální podle přání účastníků, ale jsou připravená témata jako:

  • Mezioborová komunikace
  • Komunikace s pacientem, který nemůže mluvit, a s nesvéprávným pacientem
  • Komunikace v krizových situacích klinické praxe
  • Etická dilemata v komunikaci

Kurz reflektuje současnou odbornou literaturu i didaktické postupy, jeho hlavní součástí je trénování rozhovorů v malých skupinách.

Kurz je určen pro lékaře, zdravotní sestry, mediky, sociální pracovníky, psychiatry, psychology, psychoterapeuty, kaplany a další zdravotnické nebo pomáhající profese

Vstupní požadavky: absolvování kurzu Kroky k dobré komunikaci BASIC

Kredity pro lékaře: 6

Akreditace: Česká lékařská komora

Garance: Česká asociace sester (pro sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky)

Místo: Fakultní polikliniky VFN, Karlovo náměstí 32, Praha, budova C1 (A), 5. patro, učebna Kliniky paliativní medicíny

Termín konání: momentálně není vypsán termín

Časová náročnost: 8 hodin

Cena: 3400 Kč včetně DPH, medici 1. LF UK a zaměstnanci VFN v Praze se slevou 50%

Počet míst: 24

Kurz vede


Řekli o kurzech

Kurz mě oslovil natolik, že komunikaci v paliativní medicíny si zvolím jako téma diplomové práce. Děkuji za dokonalou autentičnost při předvádění modelových situací komunikace. Děkuji za inspiraci.

Účastnice kurzu

Děkuji za báječnou inspiraci, za spoustu skvělých rád, byl to nepromarněný čas. Určitě využijí ve své práci zdravotní sestry v komunikaci s pacienty. Návod jak lépe s nimi komunikovat. Díky moc.

Účastnice kurzu

Super přehledné podání schématu a rozsahu paliativní péče. Díky.

Účastník kurzu

Registrační formulář

    Z kurzů a vzdělávání