Kroky k právní jistotě v paliativní péči

Kroky k právní jistotě v paliativní péči

Kurz na míru pro zařízení

Místo konání na domluvě


Role lékaře, pacienta a jeho rodiny při rozhodování o přiměřeném léčebním postupu v závěru života nebo vyhodnocení svéprávnosti pacienta a toho, co může při své péči žádat jsou témata, která často vzbuzují nejistotu. Kurz Kroky k právní jistotě v paliativní péči nabízí představení základních právních znalostí k limitaci péče a k tomu, kdo a jak může učinit rozhodnutí o cíli a plánu péče a jaké právní nástroje jsou k dispozici pro plánování budoucí péče. Součástí je reflexe české i světové judikatury.

Mezi hlavní témata kurzu patří:

  • Legislativa a právní normy
  • Koncept informovaného souhlasu
  • Role pacienta při rozhodování o péči
  • Dříve vyslovené přání
  • Vedení zdravotnické dokumentace
  • Svéprávnost pacienta
  • Přiměřenost péče

Na kurzu se účastníci seznámí i s tím, jak toto právní povědomí využít ke splnění přání pacienta, ale také ke své ochraně. Součástí kurzu je živá diskuse nad kazuistikami z praxe účastníků.

Kurz je určen pro lékaře a zdravotníky a je připravován a veden na míru pro konkrétní zařízení a týmy.

Kredity pro lékaře: 6

Akreditace: Česká lékařská komora,

Garance: Česká asociace sester (pro sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky)

Místo: Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha, budova C1 (A), 5. patro, učebna Kliniky paliativní medicíny.

Termín konání: dle dohody

Nejbližší termín: 19.5.2022 ve Fakultní nemocnici Plzeň, v dalším měsíci ve Fakultní nemocnici Motol v Praze

Časová náročnost: 8 hodin

Cena: 50 000 Kč bez DPH

Maximální počet účastníků: 24

Kurz vede


Řekli o kurzech

Kurz mě oslovil natolik, že komunikaci v paliativní medicíny si zvolím jako téma diplomové práce. Děkuji za dokonalou autentičnost při předvádění modelových situací komunikace. Děkuji za inspiraci.

Účastnice kurzu

Děkuji za báječnou inspiraci, za spoustu skvělých rád, byl to nepromarněný čas. Určitě využijí ve své práci zdravotní sestry v komunikaci s pacienty. Návod jak lépe s nimi komunikovat. Díky moc.

Účastnice kurzu

Super přehledné podání schématu a rozsahu paliativní péče. Díky.

Účastník kurzu

Poptávkový formulář

    Z kurzů a vzdělávání