Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici

Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici

Kurz na míru pro zařízení

Místo konání na domluvě


Paliativní péče je standardní součástí péče o pacienty s vážným onemocněním. Její dobré poskytování zlepšuje život pacientů i jejich rodin. Kurz Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici nabízí základní orientaci v tom, jak může vypadat paliativní péče v nemocnicích, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Součástí kurzu je pojmenování nástrojů časné a terminální paliativní péče, principů obecné a specializované paliativní péče, získání dovedností pro domluvu o cíli a přiměřenosti péče v situaci pokročilého závažného onemocnění.

Mezi hlavní témata kurzu patří:

  • poskytování paliativní péče v kontextu hospitalizace pacienta
  • komunikační techniky a základy komunikace
  • relevantní právní předpisy
  • etická argumentace
  • limitace péče
  • sepsání dříve vysloveného přání
  • paliativní sedace

Kredity pro lékaře: 6

Akreditace: Česká lékařská komora,

Garance: Česká asociace sester (pro sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky)

Místo: Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha, budova C1 (A), 5. patro, učebna Kliniky paliativní medicíny.

Termín konání: dle dohody

Časová náročnost: 8 hodin

Cena: 50 000 Kč bez DPH

Maximální počet účastníků: 24

Kurz vede


Řekli o kurzech

Kurz mě oslovil natolik, že komunikaci v paliativní medicíny si zvolím jako téma diplomové práce. Děkuji za dokonalou autentičnost při předvádění modelových situací komunikace. Děkuji za inspiraci.

Účastnice kurzu

Děkuji za báječnou inspiraci, za spoustu skvělých rád, byl to nepromarněný čas. Určitě využijí ve své práci zdravotní sestry v komunikaci s pacienty. Návod jak lépe s nimi komunikovat. Díky moc.

Účastnice kurzu

Super přehledné podání schématu a rozsahu paliativní péče. Díky.

Účastník kurzu

Poptávkový formulář

    Z kurzů a vzdělávání