Kroky k dobré komunikaci (basic)

Kroky k dobré komunikaci (basic)

Kurz na míru pro zařízení

Místo konání na domluvě


Pokročilé onemocnění, rozhodování o péči v závěru života nebo těžká nemoc příbuzného přináší složité situace a velké nároky na lékaře, sestry i další pečující profese. Kurz Kroky k dobré komunikaci je zaměřen na získání a prohloubení potřebných komunikačních dovedností. Je prakticky zaměřen a vychází z dlouholeté zkušenosti lektorů, jak komunikovat s pacientem se závažným onemocněním a jeho rodinou.

Mezi hlavní témata kurzu patří:

  • Sdělení závažné diagnózy
  • Screening informačních a hodnotových potřeb pacienta
  • Domluva o cíli a plánu péče, přiměřenost péče
  • Emoce a empatická reakce

Kurz reflektuje současnou odbornou literaturu i didaktické postupy, jeho hlavní součástí je trénování rozhovorů v malých skupinách.

Kurz je určen pro lékaře, zdravotní sestry, mediky, sociální pracovníky, psychiatry, psychology, psychoterapeuty, kaplany a další zdravotnické nebo pomáhající profese

Kredity pro lékaře: 6

Akreditace: Česká lékařská komora,

Garance: Česká asociace sester (pro sestry, nutriční terapeuty a zdravotně sociální pracovníky)

Místo: Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha, budova C1 (A), 5. patro, učebna Kliniky paliativní medicíny.

Termín konání: dle domluvy

Nejbližší termín: 5.10.2022 v Nemocnici Jilemnice

Časová náročnost: 8 hodin

Cena: 50 000 Kč bez DPH

Maximální počet účastníků: 24

Kurz vede


Řekli o kurzech

Kurz mě oslovil natolik, že komunikaci v paliativní medicíny si zvolím jako téma diplomové práce. Děkuji za dokonalou autentičnost při předvádění modelových situací komunikace. Děkuji za inspiraci.

Účastnice kurzu

Děkuji za báječnou inspiraci, za spoustu skvělých rád, byl to nepromarněný čas. Určitě využijí ve své práci zdravotní sestry v komunikaci s pacienty. Návod jak lépe s nimi komunikovat. Díky moc.

Účastnice kurzu

Super přehledné podání schématu a rozsahu paliativní péče. Díky.

Účastník kurzu

Poptávkový formulář

    Z kurzů a vzdělávání