20. Pražské hematologické dny 22.-23.1.2020

Archivováno

20. Pražské hematologické dny 22.-23.1.2020


Již 22.1.2020 začínají v pražském Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany) 20. Pražské hematologické dny, pořádané Spolkem českých lékařů v Praze ČLS JEP

Akce se koná pod záštitou:
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

ve spolupráci s:
I. interní klinikou – klinikou hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK v Praze
Ústavem hematologie a krevní transfuze
Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. lékařské fakulty UK v Praze
Interní hematologickou klinikou FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK v Praze

Paliativní sekce kongresu probíhá ve čtvrtek 23.1.2020, bližší informace a program naleznete na adrese www.phd2020.cz

Z kurzů a vzdělávání