Ambulance paliativní péče

Archivováno

Ambulance paliativní péče


Velmi děkujeme autoru návrhu Ing. arch. Tomáši Horalíkovi (www.horalik.at), fotografu Tomáši Dittrichovi (http://tomasdittrich.com/) a samozřejmě i všem sponzorům a dárcům, bez kterých by tento projekt nemohl být uskutečněn.

Z kurzů a vzdělávání