III. kazuistický kongres paliativní péče

Archivováno

III. kazuistický kongres paliativní péče

Novoměstská radnice v Praze

27. 4. 2022

Srdečně Vás zveme na Novoměstskou radnici v Praze, na Karlovo náměstí, kde se v dopoledních hodinách uskuteční pod záštitou děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky a ředitele VFN v Praze prof. Davida Feltla, 3. Kongres kazuistik v paliativní péči a odpoledne na něj naváže Závěrečná konference pilotního projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Na místě je počítáno s maximálním počtem 100 účastníků.

Motto: kam jsme se jako nemocniční paliativní péče posunuli během posledních 3 let? Jak spolupracujeme s terénními službami? – Kde jsme udělali chyby a jak se z nich můžeme poučit? Sdílení dobré klinické praxe fungování týmu v provozu nemocnic…

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 6 kredity. Číslo akce: 106220.

Těšíme se na shledání s Vámi v Praze.

Z kurzů a vzdělávání