Praktická stáž na Klinice paliativní medicíny

Praktická stáž na Klinice paliativní medicíny

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha


Nabízíme možnost stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny – Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze. Doporučená délka stáže je 1-2 dny, můžete se domluvit i na delším časovém úseku, zájemců je ale mnoho a termíny stáží domlouváme s předstihem.

V průběhu stáže bude zájemce doprovázet lékaře paliatra nebo jiného zdravotníka paliativního týmu běžným pracovním dnem, tedy uvidí z první ruky jak průběh schůzek s pacienty, jejich rodinami a ošetřujícím personálem, tak i fungování paliativního týmu.

Obecné informace o stáži ve Všeobecné fakultní nemocnici naleznete na webu Stáže – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (vfn.cz), veškeré pokyny k vyplnění formulářů a přesnější informace o průběhu stáže obdržíte emailem přímo od pracovníka Kliniky.

Poptávkový formulář

    Z kurzů a vzdělávání