Podpora Magistrátu hlavního města Prahy, děkujeme!

Archivováno

Podpora Magistrátu hlavního města Prahy, děkujeme!


Hlavní město Praha poskytuje granty formou dotací mimo jiné na podporu paliativní péče, a to ve 3 typech zdravotní péče
– lůžková paliativní péče, hospic
– mobilní specializovaná paliativní péče
– paliativní přístupy v sociálních a zdravotních službách, zejména vzdělávání, tvorba metodik apod.

Dále hlavní město Praha podporuje aktivity směřující ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a k možnosti jejich integrace, včetně vzdělávání.

S velkou radostí oznamujeme, že nám byla opět schválena grantová podpora v tomto odvětví, zejména na vzdělávání a šíření paliativních přístupů pracovníkům ve zdravotnictví.

Za tuto podporu velmi děkujeme!

Z kurzů a vzdělávání