XIII. celostátní konference paliativní medicíny

Archivováno

XIII. celostátní konference paliativní medicíny

Ostrava

24. 9. 2022 — 25. 9. 2022

Startují přípravy XIII. celostátní konference paliativní medicíny, proto bychom vás rádi upozornili na termín

24. – 25. září 2022. V tomto termínu se uskuteční největší vzdělávací akce v oblasti paliativní péče v České republice, tentokrát v Ostravě.

Těšíme se na odborný program a i na neformální setkání se všemi, kteří se paliativní péči věnují.

Z kurzů a vzdělávání