Bc. Sára Balabánová

Bc. Sára Balabánová

Sára Balabánová je krizovou interventkou Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V minulosti pracovala na krizové lince, v centru denních služeb, komunitním centru a v domácím hospici. Věnovala se poradenství pro pečující, pro oběti domácího násilí a pro neplodné páry. Vedla svépomocnou skupinu a zajišťovala školení a intervizi krizových interventů, poradců a dobrovolníků. V oblasti paliativní medicíny se dlouhodobě věnuje zavádění perinatální paliativní péče.

V současnosti vede tyto kurzy


V současnosti nevede žádný kurz

Ostatní lektoři