Kroky k dobré komunikaci (practice)

Kroky k dobré komunikaci (practice)

Vedení složitých rozhovorů, sdělování závažných informací, podpora pacientů i jejich rodin ve složitých emočních situacích vyžaduje od pečujících profesionálů dobrou znalost komunikačních nástrojů a také dovednost a zručnost v jejích používání.  Kurz Kroky k dobré komunikaci PRACTICE navazuje na úvodní komunikační kurz BASIC. Nabízí možnost facilitovaného nácviku vedení rozhovorů s podporou zkušených lektorů, cílí na praktické procvičování typizovaných rozhovorů a práci s emocemi.  Kurz reflektuje současnou odbornou literaturu i didaktické postupy, jeho hlavní součástí…

Kroky k dobré komunikaci (basic)

Kroky k dobré komunikaci (basic)

Pokročilé onemocnění, rozhodování o péči v závěru života nebo těžká nemoc příbuzného přináší složité situace a velké nároky na lékaře, sestry i další pečující profese. Kurz Kroky k dobré komunikaci je zaměřen na získání a prohloubení potřebných komunikačních dovedností. Je prakticky zaměřen a vychází z dlouholeté zkušenosti lektorů, jak komunikovat s pacientem se závažným onemocněním a jeho rodinou. Mezi hlavní témata kurzu patří: Kurz reflektuje…

Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Konflikt, agresivní pacient, rodinný příslušník s psychiatrickým onemocněním nebo třeba děti v rodině umírajícího nepatří v komunikaci mezi každodenní záležitosti. Nejen proto jsou to situace obtížně řešitelné. Kurz Kroky k dobré komunikaci ADVANCED navazuje na Kroky k dobré komunikaci Basic. Věnuje se opakování základních komunikačních dovedností, ale hlavním tématem je vedení obtížného rozhovoru pomocí kazuistik z praxe a práce ve skupinách. Pod…