Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Konflikt, agresivní pacient, rodinný příslušník s psychiatrickým onemocněním nebo třeba děti v rodině umírajícího nepatří v komunikaci mezi každodenní záležitosti. Nejen proto jsou to situace obtížně řešitelné. Kurz Kroky k dobré komunikaci ADVANCED navazuje na Kroky k dobré komunikaci Basic. Věnuje se opakování základních komunikačních dovedností, ale hlavním tématem je vedení obtížného rozhovoru pomocí kazuistik z praxe a práce ve skupinách. Pod…

Kroky k dobré komunikaci (practice)

Kroky k dobré komunikaci (practice)

Vedení složitých rozhovorů, sdělování závažných informací, podpora pacientů i jejich rodin ve složitých emočních situacích vyžaduje od pečujících profesionálů dobrou znalost komunikačních nástrojů a také dovednost a zručnost v jejích používání.  Kurz Kroky k dobré komunikaci PRACTICE navazuje na úvodní komunikační kurz BASIC. Nabízí možnost facilitovaného nácviku vedení rozhovorů s podporou zkušených lektorů, cílí na praktické procvičování typizovaných rozhovorů a práci s emocemi.  Kurz reflektuje současnou odbornou literaturu i didaktické postupy, jeho hlavní součástí…

Kroky k dobré komunikaci (basic)

Kroky k dobré komunikaci (basic)

Pokročilé onemocnění, rozhodování o péči v závěru života nebo těžká nemoc příbuzného přináší složité situace a velké nároky na lékaře, sestry i další pečující profese. Kurz Kroky k dobré komunikaci je zaměřen na získání a prohloubení potřebných komunikačních dovedností. Je prakticky zaměřen a vychází z dlouholeté zkušenosti lektorů, jak komunikovat s pacientem se závažným onemocněním a jeho rodinou. Mezi hlavní témata kurzu patří: Kurz reflektuje…

Kroky k řešení etických dilemat v paliativní péči

Kroky k řešení etických dilemat v paliativní péči

Při poskytování zdravotní a podpůrné péče je snadné dostat se do situace, kdy vznikne nejistota, jak dobře postupovat. Co je dobré, je otázka etické povahy. Nástroje lékařské etiky pomáhají hledat eticky přijatelné postupy, právní normy i medicínská doporučení pak poskytují rámec, ve kterém se etická přijatelnost hledá. Kurz Kroky k řešení etických dilemat provází rozlišováním etických, medicínských, právních…