Bc. Sára Balabánová

Bc. Sára Balabánová

Sára Balabánová je krizovou interventkou Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V minulosti pracovala na krizové lince, v centru denních služeb, komunitním centru a v domácím hospici. Věnovala se poradenství pro pečující, pro oběti domácího násilí a pro neplodné páry. Vedla svépomocnou skupinu a zajišťovala školení a intervizi krizových interventů, poradců a dobrovolníků. V oblasti paliativní medicíny se dlouhodobě věnuje zavádění perinatální…

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Barbora Steinlauf je advokátkou specializující se na zdravotnické právo se zvláštním zájmem o právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a smrtí. O těchto otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Spolupracuje s mobilními a lůžkovými hospici, nemocničními paliativními týmy a odbornými společnostmi nebo neziskovými organizacemi, které se věnují problematice péče v závěru života. Je autorkou publikace Právo…

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

MUDr. Ondřej Kopecký, MHA

Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2021 se stal předsedou České společnosti paliativní medicíny. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v úrovni odborné, tak v úrovni organizační a manažerské. Zásadní zkušeností pro něj byly pracovní pobyty a stáže v německých nemocnicích, zejména na paliativní klinice univerzitní nemocnice v Mnichově. V oblasti paliativní…

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

doc. MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Kateřina Rusinová se s paliativní medicínou poprvé setkala na stáži v nemocnici Saint Louis v Paříži v letech 2007-2008. Na dalších pracovištích ve Francii a v USA získávala zkušenosti s klinickým výzkumem v této oblasti a podílela se na řadě velkých mezinárodních studií. Pracovala 6 let jako editor časopisu Intensive Care Medicine a v roce 2020 založila odborný časopis Paliativní medicína (oficiální časopis České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti…