Podpora Magistrátu hlavního města Prahy, děkujeme!

Podpora Magistrátu hlavního města Prahy, děkujeme!

Hlavní město Praha poskytuje granty formou dotací mimo jiné na podporu paliativní péče, a to ve 3 typech zdravotní péče– lůžková paliativní péče, hospic– mobilní specializovaná paliativní péče– paliativní přístupy v sociálních a zdravotních službách, zejména vzdělávání, tvorba metodik apod. Dále hlavní město Praha podporuje aktivity směřující ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením a k možnosti jejich…

Založení Kliniky paliativní medicíny

Založení Kliniky paliativní medicíny

Povedla se velká věc! Ve středu 13.1.2021 byla slavnostně otevřena historicky prvníKlinika paliativní medicíny, a to ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.Tato klinika nahradila Centrum podpůrné a paliativní péče.  Přednostkou byla jmenována MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.,primářem MUDr. Ondřej Kopecký. Více informací naleznete zde. Na fotografii zleva ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. D. Feltl, přednostka MUDr. K. Rusinová, děkan…

Podpora v „době koronavirové“

V souvislosti s aktuálním děním týkajícím se koronavirové pandemie vytváří   kliničtí psychologové spolu s dalšími kolegy stručná doporučení, která mohou být v této době nápomocná a podporující pro zdravotníky i laickou veřejnost. Informační materiály a odkazy s nabídkou odborné pomoci naleznete například na webu Asociace klinických psychologů České republiky (Pro doktory, Pro veřejnost), na webu Psychologie.cz se můžete inspirovat, jak se dá na karanténu a současné dění pohlížet, jak ho…

Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartoval 1. června

Datum zahájení pilotního provozu: 1. 5. 2019Datum zahájení fyzické realizace pilotního provozu: 1. 6. 2019Datum ukončení realizace: 28. 2. 2021Rozpočet: 4 936 336,00 KčRealizátor pilotního provozu: Centrum podpůrné a paliativní péče při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN Stručný obsah projektu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Programu Podpory paliativní péče finanční prostředky na pilotní provoz konziliárního týmu paliativní péče (KTPP). Program Podpory je součástí projektu…

Přečtěte si o nás: Zázraky se občas dějí

„Každý člověk má nějaké psychické nebo duchovní prožívání – ať už v náboženském, nebo nenáboženském smyslu. To, co pacientovi umožňuje úspěšně se účastnit léčby, je právě jeho vnitřní svět,“ říká – mimo jiné – MUDr. Ondřej Kopecký v rozhovoru, který vyšel v září letošního roku v Katolickém týdeníku. Celý si jej můžete přečíst v přiloženém souboru. Rozhovor o paliativní péči v Katolickém…

Paliativní péče zdaleka nejsou jen hospice

Činnost našeho Centra a podstatu paliativní péče představil MUDr. Ondřej Kopecký v rozhovoru pro březnové vydání magazínu VFNews, v němž zodpovídal otázky redaktora MUDr. Petra Suchardy, CSc. Ne všichni asi vědí, že ve VFN funguje komplexní paliativní tým a chystá se otevření ambulance paliativní péče. Jedním z vedoucích lékařů Centra podpůrné a paliativní péče při KARIM je MUDr. Ondřej Kopecký. Zdá se mi, že…