XIII. celostátní konference paliativní medicíny

XIII. celostátní konference paliativní medicíny

Startují přípravy XIII. celostátní konference paliativní medicíny, proto bychom vás rádi upozornili na termín 24. – 25. září 2022. V tomto termínu se uskuteční největší vzdělávací akce v oblasti paliativní péče v České republice, tentokrát v Ostravě. Těšíme se na odborný program a i na neformální setkání se všemi, kteří se paliativní péči věnují.

Praktická stáž na Klinice paliativní medicíny

Praktická stáž na Klinice paliativní medicíny

Nabízíme možnost stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny – Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze. Doporučená délka stáže je 1-2 dny, ale můžete se domluvit i na delším časovém úseku. V průběhu stáže bude zájemce doprovázet lékaře paliatra nebo jiného zdravotníka paliativního týmu běžným pracovním dnem, tedy uvidí z první ruky jak průběh schůzek s pacienty, jejich…

XI. Celostátní Konference Paliativní medicíny

XI. Celostátní Konference Paliativní medicíny

Srdečně Vás zveme na výroční konferenci, která se uskuteční 18. až 19. října 2019 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu v Olomouci.Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní…