XIII. celostátní konference paliativní medicíny

XIII. celostátní konference paliativní medicíny

Startují přípravy XIII. celostátní konference paliativní medicíny, proto bychom vás rádi upozornili na termín 24. – 25. září 2022. V tomto termínu se uskuteční největší vzdělávací akce v oblasti paliativní péče v České republice, tentokrát v Ostravě. Těšíme se na odborný program a i na neformální setkání se všemi, kteří se paliativní péči věnují.

Praktická stáž na Klinice paliativní medicíny

Praktická stáž na Klinice paliativní medicíny

Nabízíme možnost stáže na akreditovaném pracovišti paliativní medicíny – Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze. Doporučená délka stáže je 1-2 dny, můžete se domluvit i na delším časovém úseku, zájemců je ale mnoho a termíny stáží domlouváme s předstihem. V průběhu stáže bude zájemce doprovázet lékaře paliatra nebo jiného zdravotníka paliativního týmu běžným pracovním dnem, tedy uvidí…

XI. Celostátní Konference Paliativní medicíny

XI. Celostátní Konference Paliativní medicíny

Srdečně Vás zveme na výroční konferenci, která se uskuteční 18. až 19. října 2019 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu v Olomouci.Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní…