XI. Celostátní Konference Paliativní medicíny

Archivováno

XI. Celostátní Konference Paliativní medicíny


Srdečně Vás zveme na výroční konferenci, která se uskuteční 18. až 19. října 2019 v kongresovém centru Clarion Congress hotelu v Olomouci.
Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. I letos jsme pro vás připravili zajímavý odborný i doprovodný program. Zazní příspěvky z různých oblastí paliativní a hospicové péče. Tradičně se budeme věnovat novinkám v paliativní léčbě nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také podpoře pozůstalých nebo etickým a právním dilematům. Na konferenci vystoupí několik zahraničních hostů. Významná část programu bude věnovaná rozvoji paliativní péče v nemocnicích, kde v současné době probíhají projekty podpořené Nadačním fondem Avast a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Věnovat se budeme také mobilní specializované paliativní péči a hospicové péči. Součástí programu budou jako obvykle interaktivní workshopy věnované specifickým tématům komunikace a řešení etických dilemat. Dva programové bloky budou věnovány vybraným přihlášeným příspěvkům. Kromě toho bude letos poprvé možnost prezentovat výsledky svého výzkumu a klinické práce formou prezentace nebo posterů. Vždy nás těšilo, že je konference pro účastníky také příjemnou společenskou událostí, příležitostí k setkání s kolegy a přáteli a společnému budování „paliativní obce“. Jsem si jist, že vás odborný program konference zaujme a účast na konferenci inspiruje a povzbudí ve vaší práci.

Další informace a možnost registrace naleznete zde.

Z kurzů a vzdělávání