Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici

Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici

Paliativní péče je standardní součástí péče o pacienty s vážným onemocněním. Její dobré poskytování zlepšuje život pacientů i jejich rodin. Kurz Kroky k dobré paliativní péči v nemocnici nabízí základní orientaci v tom, jak může vypadat paliativní péče v nemocnicích, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Součástí kurzu je pojmenování nástrojů časné a terminální paliativní péče, principů obecné a specializované paliativní péče, získání dovedností pro…

Kroky k řešení etických dilemat v paliativní péči

Kroky k řešení etických dilemat v paliativní péči

Při poskytování zdravotní a podpůrné péče je snadné dostat se do situace, kdy vznikne nejistota, jak dobře postupovat. Co je dobré, je otázka etické povahy. Nástroje lékařské etiky pomáhají hledat eticky přijatelné postupy, právní normy i medicínská doporučení pak poskytují rámec, ve kterém se etická přijatelnost hledá. Kurz Kroky k řešení etických dilemat provází rozlišováním etických, medicínských, právních…

Kroky k právní jistotě v paliativní péči

Kroky k právní jistotě v paliativní péči

Role lékaře, pacienta a jeho rodiny při rozhodování o přiměřeném léčebním postupu v závěru života nebo vyhodnocení svéprávnosti pacienta a toho, co může při své péči žádat jsou témata, která často vzbuzují nejistotu. Kurz Kroky k právní jistotě v paliativní péči nabízí představení základních právních znalostí k limitaci péče a k tomu, kdo a jak může učinit rozhodnutí o cíli a plánu péče a jaké právní nástroje jsou k dispozici pro…

Kroky k dobré komunikaci (basic)

Kroky k dobré komunikaci (basic)

Pokročilé onemocnění, rozhodování o péči v závěru života nebo těžká nemoc příbuzného přináší složité situace a velké nároky na lékaře, sestry i další pečující profese. Kurz Kroky k dobré komunikaci je zaměřen na získání a prohloubení potřebných komunikačních dovedností. Je prakticky zaměřen a vychází z dlouholeté zkušenosti lektorů, jak komunikovat s pacientem se závažným onemocněním a jeho rodinou. Mezi hlavní témata kurzu patří: Kurz reflektuje…

Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Kroky k dobré komunikaci (advanced)

Konflikt, agresivní pacient, rodinný příslušník s psychiatrickým onemocněním nebo třeba děti v rodině umírajícího nepatří v komunikaci mezi každodenní záležitosti. Nejen proto jsou to situace obtížně řešitelné. Kurz Kroky k dobré komunikaci ADVANCED navazuje na Kroky k dobré komunikaci Basic. Věnuje se opakování základních komunikačních dovedností, ale hlavním tématem je vedení obtížného rozhovoru pomocí kazuistik z praxe a práce ve skupinách. Pod…