V. kongres kazuistik v paliativní medicíně

V. kongres kazuistik v paliativní medicíně

Vážené kolegyně a kolegové,  s radostí Vás zveme na V. ročník kongresu kazuistik v paliativní medicíně, prestižní akci určenou pro odborníky v oblasti paliativní péče, lékaře, zdravotní sestry, psychology a další zdravotnické pracovníky, který pořádá Klinika paliativní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze na Novoměstské radnici 10. dubna 2024.   Tento ročník se zaměřuje na sdílení nejnovějších poznatků, praktických zkušeností a inovativních přístupů v paliativní péči. Kongres…

III. kazuistický kongres paliativní péče

III. kazuistický kongres paliativní péče

Srdečně Vás zveme na Novoměstskou radnici v Praze, na Karlovo náměstí, kde se v dopoledních hodinách uskuteční pod záštitou děkana 1. LF UK prof. Martina Vokurky a ředitele VFN v Praze prof. Davida Feltla, 3. Kongres kazuistik v paliativní péči a odpoledne na něj naváže Závěrečná konference pilotního projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“. Na místě je počítáno s maximálním…

20. Pražské hematologické dny 22.-23.1.2020

Již 22.1.2020 začínají v pražském Clarion Congress Hotel Prague (Freyova 33, Praha 9 – Vysočany) 20. Pražské hematologické dny, pořádané Spolkem českých lékařů v Praze ČLS JEP Akce se koná pod záštitou:České hematologické společnosti ČLS JEPČeské společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP ve spolupráci s:I. interní klinikou – klinikou hematologie VFN a 1. lékařské fakulty UK v PrazeÚstavem hematologie a krevní transfuzeKlinikou dětské…

2. kongres kazuistik v paliativní medicíně

Kongres se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 na Staroměstské radnici. Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od hematologie, přes nefrologii a gastroenterologii až po intenzivní medicínu. Pozornost bude věnována hlavně nemocniční podpůrné a paliativní péči. Opětovně pro vás chystáme i komentovanou prohlídku Staroměstské radnice. Hlavním vyzvaným řečníkem letos bude Profesor Thomas LeBlanc z Duke, Cancer Institute, Durham,…

1. sjezd hematologů u nás

Proč jsou hematoonkologičtí pacienti ve srovnání s pacienty se solidními  nádory referování k paliativní péči méně často? Jaké jsou zkušenosti s paliativní péčí v hematoonkologii v zahraniční a v ČR? Tématu vymezenému těmito otázkami se bude věnovat edukační blok v rámci 1. českého hematologického a transfusiologického sjezdu. Yvona Griffo, M.D. nejprve  představí program podpůrné a paliativní péče v Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku. Projekty časné integrace…

1. kazuistický kongres paliativní medicíny

Zlepšit péči o pacienty se závažným onemocněním si klade za cíl jedinečná odborná akce, která se uskuteční 20. dubna 2018 na Staroměstské radnici v Praze. Na kongresu budou prezentována zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat paliativní péče od onkologie až po pediatrii a intenzivní medicínu. Naše pozvání přijal profesor J. Randall Curtis, MD, MPH, ředitel Cambia Palliative Care Center…