1. kazuistický kongres paliativní medicíny

Archivováno

1. kazuistický kongres paliativní medicíny


Zlepšit péči o pacienty se závažným onemocněním si klade za cíl jedinečná odborná akce, která se uskuteční 20. dubna 2018 na Staroměstské radnici v Praze. Na kongresu budou prezentována zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat paliativní péče od onkologie až po pediatrii a intenzivní medicínu.

Naše pozvání přijal profesor J. Randall Curtis, MD, MPH, ředitel Cambia Palliative Care Center of Excellence na University of Washington v Seattlu (USA), významný odborník na paliativní medicínu s bohatou klinickou i vědeckou zkušeností.

Záštitu nad kongresem převzali

  • předseda České společnosti paliativní medicíny MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.,
  • radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Ing. Radek Lacko
  • a přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN doc. MUDr. Martin Stříteský.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je určena nejširší lékařské veřejnosti i dalším zájemcům a bude garantována ČLK a ČAS (ohodnocena 6 kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Podrobnosti včetně programu a možnosti registrace najdete na stránce pořadatelské společnosti MH Consulting.

Z kurzů a vzdělávání