2. kongres kazuistik v paliativní medicíně

Archivováno

2. kongres kazuistik v paliativní medicíně


Kongres se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 na Staroměstské radnici. Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od hematologie, přes nefrologii a gastroenterologii až po intenzivní medicínu. Pozornost bude věnována hlavně nemocniční podpůrné a paliativní péči. Opětovně pro vás chystáme i komentovanou prohlídku Staroměstské radnice.

Hlavním vyzvaným řečníkem letos bude Profesor Thomas LeBlanc z Duke, Cancer Institute, Durham, USA.
Jde o jednu z nejvýraznějších světových autorit v oblasti paliativní péče o hemato-okologické pacienty. Spojuje svou erudici hemato-onkologa a paliatra ve schopnost nahlédnout tíži života s hematologickými malignitami z perspektivy pacientů. Daří se mu přinášet nové poznatky o kvalitě života a symptomové zátěži a možnostech jejího ovlivnění. Je schopen srozumitelně popsat rozhodovací procesy i emoční náročnost života s hematologickým nádorem, to vše na základě rigorózně provedených klinických hodnocení a studií.

Velmi si ceníme toho, že profesora LeBlanca můžeme přivítat na našem kongresu, ve své přednášce se bude zvláště věnovat problematice podávání transfuzí v prostředí paliativní péče a rozhodovacím a komunikačním úskalím v péči o pacienty léčenými nejmodernějšími imunoterapeutickými postupy, které přinášejí nové naděje, ale také rozpaky a zjevnou potřebu adekvátního zapojení paliativních přístupů.

Registrujte se zde.
Program si prohlédněte zde.

Z kurzů a vzdělávání