1. sjezd hematologů u nás

Archivováno

1. sjezd hematologů u nás


Proč jsou hematoonkologičtí pacienti ve srovnání s pacienty se solidními  nádory referování k paliativní péči méně často? Jaké jsou zkušenosti s paliativní péčí v hematoonkologii v zahraniční a v ČR? Tématu vymezenému těmito otázkami se bude věnovat edukační blok v rámci 1. českého hematologického a transfusiologického sjezdu.

Yvona Griffo, M.D. nejprve  představí program podpůrné a paliativní péče v Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku. Projekty časné integrace paliativní péče, včetně zapojení do terapie pacientů s myelodysplastickými syndromy, popíše Anjali Varma Desai, M.D. ze stejné instituce. Rozvoj nemocniční paliativní péče v ČR bude dokumentovat MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. z Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha a zkušenosti s domácí hospicovou péčí o hematologické pacienty přednese MUDr. Irena Závadová z Cesty domů. Edukačnímu bloku bude předsedat MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

Edukační blok sjezdu se koná
17. 9. 2018
17:00-18:30 hod.
v Clarion Congress Hotel Praha
Freyova 33
Praha 9-Vysočany
mapa

Účast na edukační sekci o paliativní péči je možná pouze pro registrované účastníky kongresu. Pro prvních dvacet přihlášených zájemců jsou organizátoři schopni uhradit registrační poplatek z prostředků grantu NF AVAST. Zájemci o tuto podporu se musí elektronicky přihlásit na adresu michaela.waldhauserova@uhkt.cz.

Podrobnosti o sjezdu včetně možnosti registrace najdete na webu kongresu www.hematology2018.cz

Z kurzů a vzdělávání